Heets Tropical Swift Nga

800,000

Xuất sứ: Nga.

Vị: Bạc hà kết hợp với quả thơm.

Quy cách: 20 điếu/ gói – 10 gói/ cây.

0568.50.50.50