Ilumia We Edition

1,900,000

  • Thiết bị IQOS ILUMA We Edition
  • Phiên bản Giới hạn
  • Công nghệ không đốt nóng
  • Hệ thống sưởi không cánh
  • Thời lượng pin kéo dài
  • Phối màu giới hạn
0568.50.50.50