Marboro Rich (Nhật) – Vị Nicotin đậm

1,150,000

Marboro Rich – Vị Nicotin đậm

Xuất xứ: Nhật Bản

Vị: Nicotin đậm (đậm hơn cả Marboro Blue)

Đóng gói: 20 điếu/ gói – 10 gói/ cây