Heets Nhật Frost Green ( Vị bạc hà nhẹ)

1,150,000

0568.50.50.50