Heets Teek Nhật – hương gỗ sồi Ấn Độ

1,150,000

Quy cách: đóng 10 gói/ cây và 20 điếu/ gói

0568.50.50.50