Heets Teek Nhật – hương gỗ sồi Ấn Độ

1,200,000

Quy cách: đóng 10 gói/ cây và 20 điếu/ gói